Betagro Kurin Kat ทรายแมว ทรายซังข้าวโพดธรรมชาติ เก็บกลิ่น จับตัวเป็นก้อน ทิ้งชักโครกได้ (20 ลิตร/ถุง) x 3 ถุง ทรายแมว อุปกรณ์ขับถ่ายและห้องน้ำสำหรับแมว แมว-168891435

Betagro Kurin Kat ทรายแมว ทรายซังข้าวโพดธรรมชาติ เก็บกลิ่น จับตัวเป็นก้อน ทิ้งชักโครกได้ (20 ลิตร/ถุง) x 3 ถุง ทรายแมว อุปกรณ์ขับถ่ายและห้องน้ำสำหรับแมว แมว

Betagro Kurin Kat ทรายแมว ทรายซังข้าวโพดธรรมชาติ เก็บกลิ่น จับตัวเป็นก้อน ทิ้งชักโครกได้ (20 ลิตร/ถุง) x 3 ถุง  ทรายแมว อุปกรณ์ขับถ่ายและห้องน้ำสำหรับแมว แมว

รายละเอียด Betagro Kurin Kat ทรายแมว ทรายซังข้าวโพดธรรมชาติ เก็บกลิ่น จับตัวเป็นก้อน ทิ้งชักโครกได้ (20 ลิตร/ถุง) x 3 ถุง ทรายแมว อุปกรณ์ขับถ่ายและห้องน้ำสำหรับแมว แมว

ย่อยสลายได้ ทิ้งสะดวก
สามารถย่อยสลายได้
สามารถทิ้งลงชักโครกได้
วัตถุดิบจากซังข้าวโพด
ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เรียนรู้เพิ่มเติม…
ราคา 1469 THB
สต๊อกสินค้า 1984 เช็คสต๊อกสินค้าเพิ่มเติม…
#ถูกจริง อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง #ถูกจริง แมว

#ถูกจริง อุปกรณ์ขับถ่ายและห้องน้ำสำหรับแมว

#ถูกจริง ทรายแมว

==========================================

###ดูริวจากผู้ใช้งาน Betagro Kurin Kat ทรายแมว ทรายซังข้าวโพดธรรมชาติ เก็บกลิ่น จับตัวเป็นก้อน ทิ้งชักโครกได้ (20 ลิตร/ถุง) x 3 ถุง###

==========================================