Kori Premium Koi Food อาหารปลา อาหารปลาคาร์ฟ สูตรป้องกันปลาป่วย ขนาดเม็ด 2 มม. (15 กิโลกรัม/กระสอบ) อาหารปลา ที่ให้อาหาร-101108939

Kori Premium Koi Food อาหารปลา อาหารปลาคาร์ฟ สูตรป้องกันปลาป่วย ขนาดเม็ด 2 มม. (15 กิโลกรัม/กระสอบ) อาหารปลา ที่ให้อาหาร

Kori Premium Koi Food อาหารปลา อาหารปลาคาร์ฟ สูตรป้องกันปลาป่วย ขนาดเม็ด 2 มม. (15 กิโลกรัม/กระสอบ)   อาหารปลา ที่ให้อาหาร

รายละเอียด Kori Premium Koi Food อาหารปลา อาหารปลาคาร์ฟ สูตรป้องกันปลาป่วย ขนาดเม็ด 2 มม. (15 กิโลกรัม/กระสอบ) อาหารปลา ที่ให้อาหาร

เพื่อให้ได้โครงสร้างปลาที่ใหญ่สมบูรณ์แข็งแรง
ป้องกันปลาป่วยจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
สามรถเร่งสีของปลาโดยที่สีขาวไม่เหลือง
ลดปัญหาน้ำเสีย เรียนรู้เพิ่มเติม…
ราคา 1329 THB
สต๊อกสินค้า 95 เช็คสต๊อกสินค้าเพิ่มเติม…
#ของแท้ อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง #ของแท้ ที่ให้อาหาร

#ของแท้ อาหารปลา

#ของแท้

==========================================

###ดูริวจากผู้ใช้งาน Kori Premium Koi Food อาหารปลา อาหารปลาคาร์ฟ สูตรป้องกันปลาป่วย ขนาดเม็ด 2 มม. (15 กิโลกรัม/กระสอบ)###

==========================================