Cat’s Best Strawberry ทรายแมวอนามัย จากเส้นใยธรรมชาติ 100% กลิ่นสตรอเบอร์รี่ สำหรับแมว กระต่าย หนูแฮมเตอร์ (10 ลิตร/ถุง) x 2 ถุง ทรายแมว อุปกรณ์ขับถ่ายและห้องน้ำสำหรับแมว แมว-114945784

Cat’s Best Strawberry ทรายแมวอนามัย จากเส้นใยธรรมชาติ 100% กลิ่นสตรอเบอร์รี่ สำหรับแมว กระต่าย หนูแฮมเตอร์ (10 ลิตร/ถุง) x 2 ถุง ทรายแมว อุปกรณ์ขับถ่ายและห้องน้ำสำหรับแมว แมว

Cat's Best Strawberry ทรายแมวอนามัย จากเส้นใยธรรมชาติ 100% กลิ่นสตรอเบอร์รี่ สำหรับแมว กระต่าย หนูแฮมเตอร์ (10 ลิตร/ถุง) x 2 ถุง  ทรายแมว อุปกรณ์ขับถ่ายและห้องน้ำสำหรับแมว แมว

รายละเอียด Cat’s Best Strawberry ทรายแมวอนามัย จากเส้นใยธรรมชาติ 100% กลิ่นสตรอเบอร์รี่ สำหรับแมว กระต่าย หนูแฮมเตอร์ (10 ลิตร/ถุง) x 2 ถุง ทรายแมว อุปกรณ์ขับถ่ายและห้องน้ำสำหรับแมว แมว

ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ 100%
ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง
ต้องใช้คู่กับกระบะทราย 2 ชั้น
ไม่สามารถทิ้งชักโครกได้
ดับกลิ่นเหม็นของมูลสัตว์ได้ดี
Made in Germany เรียนรู้เพิ่มเติม…
ราคา 690 THB
สต๊อกสินค้า 526 เช็คสต๊อกสินค้าเพิ่มเติม…
#รีวิว 5ดาว อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง #รีวิว 5ดาว แมว

#รีวิว 5ดาว อุปกรณ์ขับถ่ายและห้องน้ำสำหรับแมว

#รีวิว 5ดาว ทรายแมว

==========================================

###ดูริวจากผู้ใช้งาน Cat’s Best Strawberry ทรายแมวอนามัย จากเส้นใยธรรมชาติ 100% กลิ่นสตรอเบอร์รี่ สำหรับแมว กระต่าย หนูแฮมเตอร์ (10 ลิตร/ถุง) x 2 ถุง###

==========================================