Paramount กระเป๋ากีตาร์ไฟฟ้า อย่างหนาพิเศษ รุ่น MD44E สำหรับกีตาร์ทรง Strat, Tele, iBanez, SG อุปกรณ์กีต้าร์และกีต้าร์เบส กีต้าร์ เครื่องดนตรี-215103358

Paramount กระเป๋ากีตาร์ไฟฟ้า อย่างหนาพิเศษ รุ่น MD44E สำหรับกีตาร์ทรง Strat, Tele, iBanez, SG อุปกรณ์กีต้าร์และกีต้าร์เบส กีต้าร์ เครื่องดนตรี

Paramount กระเป๋ากีตาร์ไฟฟ้า อย่างหนาพิเศษ รุ่น MD44E  สำหรับกีตาร์ทรง Strat, Tele, iBanez, SG  อุปกรณ์กีต้าร์และกีต้าร์เบส กีต้าร์ เครื่องดนตรี

รายละเอียด Paramount กระเป๋ากีตาร์ไฟฟ้า อย่างหนาพิเศษ รุ่น MD44E สำหรับกีตาร์ทรง Strat, Tele, iBanez, SG อุปกรณ์กีต้าร์และกีต้าร์เบส กีต้าร์ เครื่องดนตรี

Paramount กระเป๋ากีตาร์ไฟฟ้า อย่างหนาพิเศษ รุ่น MD44  สำหรับกีตาร์ทรง Strat, Tele, iBanez, SG

คุณสมบัติ
– ใช้ใส่กีตาร์กีตาร์ไฟฟ้า ทรง Strat, Tele, iBanez, SG ได้
– ทำจากไนลอนคุณภาพสูง
– บุด้านในด้วยฟองน้ำอย่างหนาพิเศษ
– มีหูหิ้วและสายสะพายหลัง
– หูหิ้วมีที่หุ้มฟองน้ำอีกชั้นเพื่อลดอการเจ็บมือเวลาถือนานๆ 
– มีช่องเก็บของด้านหน้า 2 ช่อง ปิด/เปิดด้วยซิปรูด
กระเป๋ากีตาร์ไฟฟ้า ทรง Strat, Tele, iBanez, SG
ทำจากผ้าไนลอน ด้านในบุฟองน้ำหนาพิเศษ
ช่องเก็บของด้านหน้า 2 ช่อง พร้อมที่หิ้วและสายสะพายหลัง เรียนรู้เพิ่มเติม…
ราคา 590 THB
สต๊อกสินค้า 1 เช็คสต๊อกสินค้าเพิ่มเติม…
#ขายส่ง สื่อบันเทิง, ดนตรีและหนังสือ #ขายส่ง เครื่องดนตรี

#ขายส่ง กีต้าร์

#ขายส่ง อุปกรณ์กีต้าร์และกีต้าร์เบส

==========================================

###ดูริวจากผู้ใช้งาน Paramount กระเป๋ากีตาร์ไฟฟ้า อย่างหนาพิเศษ รุ่น MD44E สำหรับกีตาร์ทรง Strat, Tele, iBanez, SG###

==========================================