A-ONE SHOP กระเป๋าน้ำร้อนไฟฟ้า Heating Bag ประคบร้อน ,ผ่อนคลายอาการปวด,คลายกล้ามเนื้อ (สีชมพู) อุปกรณ์ปฐมพยาบาล อุปกรณ์ปฐมพยาบาล อุปกรณ์เพื่อสุขภาพ-397726918

A-ONE SHOP กระเป๋าน้ำร้อนไฟฟ้า Heating Bag ประคบร้อน ,ผ่อนคลายอาการปวด,คลายกล้ามเนื้อ (สีชมพู) อุปกรณ์ปฐมพยาบาล อุปกรณ์ปฐมพยาบาล อุปกรณ์เพื่อสุขภาพ

A-ONE SHOP กระเป๋าน้ำร้อนไฟฟ้า Heating Bag ประคบร้อน ,ผ่อนคลายอาการปวด,คลายกล้ามเนื้อ (สีชมพู)  อุปกรณ์ปฐมพยาบาล อุปกรณ์ปฐมพยาบาล อุปกรณ์เพื่อสุขภาพ

รายละเอียด A-ONE SHOP กระเป๋าน้ำร้อนไฟฟ้า Heating Bag ประคบร้อน ,ผ่อนคลายอาการปวด,คลายกล้ามเนื้อ (สีชมพู) อุปกรณ์ปฐมพยาบาล อุปกรณ์ปฐมพยาบาล อุปกรณ์เพื่อสุขภาพ

สินค้าบรรจุน้ำพร้อมใช้งาน
ให้ความร้อนได้นานถึง 2-8 ชั่วโมง
ใช้งานสะดวก ไม่ต้องเสียเวลาต้มน้ำ
ร้อนเร็ว หลังจากเสียบปลั๊ก เรียนรู้เพิ่มเติม…
ราคา 500.5 THB
สต๊อกสินค้า 18 เช็คสต๊อกสินค้าเพิ่มเติม…
#คนรีวิว สุขภาพและความงาม #คนรีวิว อุปกรณ์เพื่อสุขภาพ

#คนรีวิว อุปกรณ์ปฐมพยาบาล

#คนรีวิว อุปกรณ์ปฐมพยาบาล

==========================================

###ดูริวจากผู้ใช้งาน A-ONE SHOP กระเป๋าน้ำร้อนไฟฟ้า Heating Bag ประคบร้อน ,ผ่อนคลายอาการปวด,คลายกล้ามเนื้อ (สีชมพู)###

==========================================