Manfrotto Manhattan 3 way shoulder bag changer-20 for DSLR/C MB MN T CH 20 กระเป๋าสะพายข้าง กระเป๋าเป้สะพายหลัง กล้องดีเอสแอลอาร์ มิลเล่อร์เลส คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 15” และ ไอแพดโปร 9.7” กระเป๋ากล้อง อุปกรณ์เสริม-358254188

Manfrotto Manhattan 3 way shoulder bag changer-20 for DSLR/C MB MN T CH 20 กระเป๋าสะพายข้าง กระเป๋าเป้สะพายหลัง กล้องดีเอสแอลอาร์ มิลเล่อร์เลส คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 15” และ ไอแพดโปร 9.7” กระเป๋ากล้อง อุปกรณ์เสริม

Manfrotto Manhattan 3 way shoulder bag changer-20 for DSLR/C MB MN T CH 20 กระเป๋าสะพายข้าง กระเป๋าเป้สะพายหลัง กล้องดีเอสแอลอาร์ มิลเล่อร์เลส คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 15” และ ไอแพดโปร 9.7”   กระเป๋ากล้อง อุปกรณ์เสริม

รายละเอียด Manfrotto Manhattan 3 way shoulder bag changer-20 for DSLR/C MB MN T CH 20 กระเป๋าสะพายข้าง กระเป๋าเป้สะพายหลัง กล้องดีเอสแอลอาร์ มิลเล่อร์เลส คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 15” และ ไอแพดโปร 9.7” กระเป๋ากล้อง อุปกรณ์เสริม

ปรับเปลี่ยนการสะพายได้ 3 แบบ
รองรับกล้อง entry level DSLR และ mirrorless พร้อมเลนส์ 70-200/F4 และ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 15” iPad pro 9.7”
ตัวกั้นแบ่งช่องหนานุ่มป้องกันกระแทกและปรับตำแหน่งได้ง่าย
แผงรับขาตั้งกล้องซ่อนอยู่บริเวณก้นกระเป๋า
ซองกล่องกันกระแทก(removable insert) สำหรับอุปกรณ์กล้อง เรียนรู้เพิ่มเติม…
ราคา 4590 THB
สต๊อกสินค้า 1 เช็คสต๊อกสินค้าเพิ่มเติม…
#เก็บเงินปลายทาง กล้อง #เก็บเงินปลายทาง อุปกรณ์เสริม

#เก็บเงินปลายทาง กระเป๋ากล้อง

#เก็บเงินปลายทาง

==========================================

###ดูริวจากผู้ใช้งาน Manfrotto Manhattan 3 way shoulder bag changer-20 for DSLR/C MB MN T CH 20 กระเป๋าสะพายข้าง กระเป๋าเป้สะพายหลัง กล้องดีเอสแอลอาร์ มิลเล่อร์เลส คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 15” และ ไอแพดโปร 9.7”###

==========================================