Manfrotto Advanced camera and laptop backpack Tri S for DSLR/CSC Manfrotto กระเป๋ากล้อง กระเป๋าเป้กล้องDSLR/CSC/Mirrorlessสะพายหลังสะพายเฉียงสะพายไขว้X กระเป๋าเป้กล้องดีเอสแอลอาร์/ซีเอสซี/มิลเลอร์เลสสะพายหลังสะพายเฉียงสะพายไขว้เอ๊กซ์ กระเป๋ากล้อง อุปกรณ์เสริม-108347718

Manfrotto Advanced camera and laptop backpack Tri S for DSLR/CSC Manfrotto กระเป๋ากล้อง กระเป๋าเป้กล้องDSLR/CSC/Mirrorlessสะพายหลังสะพายเฉียงสะพายไขว้X กระเป๋าเป้กล้องดีเอสแอลอาร์/ซีเอสซี/มิลเลอร์เลสสะพายหลังสะพายเฉียงสะพายไขว้เอ๊กซ์ กระเป๋ากล้อง อุปกรณ์เสริม

Manfrotto Advanced camera and laptop backpack Tri S for DSLR/CSC Manfrotto กระเป๋ากล้อง กระเป๋าเป้กล้องDSLR/CSC/Mirrorlessสะพายหลังสะพายเฉียงสะพายไขว้X  กระเป๋าเป้กล้องดีเอสแอลอาร์/ซีเอสซี/มิลเลอร์เลสสะพายหลังสะพายเฉียงสะพายไขว้เอ๊กซ์   กระเป๋ากล้อง อุปกรณ์เสริม

รายละเอียด Manfrotto Advanced camera and laptop backpack Tri S for DSLR/CSC Manfrotto กระเป๋ากล้อง กระเป๋าเป้กล้องDSLR/CSC/Mirrorlessสะพายหลังสะพายเฉียงสะพายไขว้X กระเป๋าเป้กล้องดีเอสแอลอาร์/ซีเอสซี/มิลเลอร์เลสสะพายหลังสะพายเฉียงสะพายไขว้เอ๊กซ์ กระเป๋ากล้อง อุปกรณ์เสริม

ออกแบบรองรับกล้อง DSLR/CSC เช่น Canon Eos M5 หรือ DJI Mavic Pro
สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการสะพายได้ 3 แบบ คือแบบเป้สะพายหลัง, แบบสะพายเฉียง หรือ แบบสายสะพายไข้วกันเป็นรูปตัว X
เคลือบสารกันละอองน้ำหรือความชื้นบนตัวเนื้อผ้า
ผ้าคลุมกันฝน 1 ผืน
แผ่นกั้นแบ่งอุปกรณ์ต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้เหมาะสมกับอุปกรณ์กล้อง อีกทั้งยังสามารถนำออกมาจากกระเป๋ากรณีไม่ใช้งานกล้อง เพื่อใช้กระเป๋าสำหรับชีวิตประจำวันอื่นๆ
สายรัดขาตั้งกล้องติดตั้งอยู่ด้านหน้า เรียนรู้เพิ่มเติม…
ราคา 3350 THB
สต๊อกสินค้า 1 เช็คสต๊อกสินค้าเพิ่มเติม…
#รีวิวห้าดาว กล้อง #รีวิวห้าดาว อุปกรณ์เสริม

#รีวิวห้าดาว กระเป๋ากล้อง

#รีวิวห้าดาว

==========================================

###ดูริวจากผู้ใช้งาน Manfrotto Advanced camera and laptop backpack Tri S for DSLR/CSC Manfrotto กระเป๋ากล้อง กระเป๋าเป้กล้องDSLR/CSC/Mirrorlessสะพายหลังสะพายเฉียงสะพายไขว้X กระเป๋าเป้กล้องดีเอสแอลอาร์/ซีเอสซี/มิลเลอร์เลสสะพายหลังสะพายเฉียงสะพายไขว้เอ๊กซ์###

==========================================